صندوق انتقادات و پیشنهادات

پیشنهادات و انتقادات

در صورتی که در زمینه خاصی پیشنهاد و یا انتقادی دارید که می تواند به اعضای تیم کالج بیمه در هر یک از مراحل (اعم از اطلاع رسانی، ثبت نام متقاضی، دوره های آموزشی، مصاحبه جهت اخذ نمایندگی و غیره) کمک کند، اعلام فرمایید.
  • (ذکر مشخصات و جزئیات بیشتر به ما در پیگیری ها کمک خواهد کرد)